loro non sono mussulmani

UniusRei3 leviathan
gli islamici shariah devono essere presi e devono essere ammazzati sul posto.. la mia alunna mussulmana mi ha detto: "loro non sono mussulmani!"
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

soltanto un infame e un vigliacco: si può sposare una bambina! così vigliacchi ed infami sono i musulmani e il loro demoniaco profeta!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

my ISRAEL ] cosa è [ "more uxorio" "come marito e moglie": ] soltanto da questo punto di vista la pornografia, immodestia impudicizia, è un delitto di satanismo! tutti coloro che la consentono finiranno all'inferno!
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 minuti fa
my ISRAEL ] cosa è [ "more uxorio" "come marito e moglie": ] Dio è amore: e noi siamo a sua immagine e somiglianza: spiritualmente ( fede speranza e carità nel nostro spirito ): sessualmente nella possibilità di poter contrarre un vincolo di tipo matrimoniale! ma, quando due adolescenti fanno sesso di tipo matrimoniale: perché rettamente pensano: "questo è il partner della mia vita!" nel loro sesso celebrano effettivamente ed efficacemente il sacramento del matrimonio.. ma, poiché non possono convivere, e soprattutto, ad inganno dei genitori, non possono avere le possibilità di mettere al mondo un bambino, loro diventano comunque pubblici peccatori: perché la loro relazione è valida ma è illecita! poi se si lasciano diventano adulteri e divorziati!! .. e se commettono aborto diventano assassini!
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan
my ISRAEL ] la VERA Sinagoga, e la VERA Chiesa: loro dovrebbero condannare: Regime massonico Bilderberg, e Signoraggio bancario Satanismo Rochefeller.. se, le Chiese Sinagoghe non riconoscono Satana è perché hanno commesso apostasia, attraverso il Talmud!
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan
my ISRAEL ] la presunzione dei Darwin Gender a Sodoma, è A via dell'INFERNO N. 666 [ nessuno dovrebbe pensare che il PECCATO sia stupido, no! è intelligente in modo soprannaturale, se tu non hai la metafisica e ti metti a discutere con il tuo peccato? certo, lui ti ingannerà! la presunzione dei Darwin Gender a sodoma
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan
my ISRAEL ] il mio Debian va soltanto in sospensione, o stand by.. è impossibile spegnerlo
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan
Grazie per averci scelto. DEGHI - Elisa Chiurazzi DEGHI SRL Fattura Deghi Srl Allegati: 1025646254.PDF (56K)
purtroppo quando mi sono recato presso: Polo Logistico: 73016 di SAN CESARIO DI LECCE
Via Lecce Km. 2,400 civico 70 - Zona Aria Sana Uscita tangenziale ovest: 12b. il sottolavello: la cui struttura avrebbe dovuto essere in legno o multistrato? era speficato telefonicamente: "in legno massello" poi, nella realtà: era in trucciolare, quindi l'oggetto non è stato più acquistato!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

"And He is the head of the Body, the Church; He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy."
(Colossians 1:18) DEREGISTERING IN CENTRAL ASIA
“Our church is considering whether to relinquish our government registration,” said Pastor Sergei to our SSTS seminar group in a restricted Central Asia country. No one knew how to respond. The seminar was being conducted in this pastor’s church because it was the only one the region registered with the central government!
“Why?” someone asked.
Here is our reasoning,” Pastor Sergei graciously replied. “We have a ‘grandfather clause’ that permits us to be registered even though we do not meet the current requirements to be registered. But I have to file a report with the government each month outlining the number of meetings, who attended and how much money we received from these meetings and people. I find it very difficult to give an accurate report, thereby possibly jeopardising some individuals who attend our meetings, or to falsify the reports and thereby violate my conscience.
Pastor Sergei added, “I feel like I am working every day for the NSS (National Security System — the former KGB). As a denomination, we are unprepared for persecution. I feel my people would be better prepared for persecution if we met in smaller cell groups and were not registered.”
To register a church in this country, three conditions must be met: a list of at least one hundred members whose last names are Russian or Koreans but no one from one of the traditional Muslim tribal groups; a vote of 100% among the church neighbours favouring a meeting in their area; and a building, but few want to rent or sell a building to a Christian group — even if the neighbours approve!
“This is why we are thinking of deregistering with the government and going underground as smaller cell churches,” concludes Pastor Sergei. Then he looks straight into your eyes and asks, “Do you agree?”
RESPONSE:
Today I reaffirm that Christ is the head of His Church, not temporal authorities.
PRAYER:
Lord, give wisdom today to church leaders in countries where registration is so difficult and fraught with so many complexities.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Serdecznie dziękuję za podpisanie petycji "Aborcjonista na konferencji w Watykanie? Zaapeluj do Nuncjusza!" adresowanej do Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Salvatore Pennacchio.
Potrzebuję Państwa pomocy w zebraniu jak największej liczby
podpisów. Wysyłajmy informację o petycji do krewnych i znajomych! Aby
udostępnić petycję na Facebooku, wystarczy kliknąć:
http://citizengo.org/pl/40234-ekscelencjo?m=5
I - co ważne - załączam wzór wiadomości e-mail, którą mogą
Państwo przesłać dalej. Raz jeszcze dziękuję! Wspólnie możemy pozytywnie
 wpływać na rzeczywistość.
Fundacja Życie i Rodzina
-------
Wiadomość do przesłania Państwa znajomym:
Cześć, właśnie podpisałem/am petycję "Aborcjonista na konferencji w Watykanie? Zaapeluj do Nuncjusza!" na CitizenGO.
Myślę, że to bardzo ważna sprawa i dlatego zachęcam Cię do do podpisu pod nią. Link:
http://citizengo.org/pl/40234-ekscelencjo?tc=ty&tcid=32746914
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Aleteia Brasil
 Muore la donna che portò all’approvazione dell’aborto negli USA e poi si convertì al cattolicesimo
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Adresat petycji: Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Salvatore Pennacchio

Ekscelencjo, Najczcigodnieszy Księże Arcybiskupie!

Pragnę wyrazić moje zaniepokojenie zaproszeniem na organizowaną przez Papieską Akademię Nauk konferencję pt. „Biological Extinction” Paula Ehrlicha – biologa znanego m.in. ze wspierania przymusowej aborcji oraz sterylizacji kobiet, która prowadzi do tak wielu krzywd i niesprawiedliwości w Indiach czy Chinach. Ehrlich atakował również papieża Franciszka i Kościół za sprzeciw wobec stosowania aborcji i antykoncepcji.

Obawiam się, że udział kontrowersyjnego naukowca w konferencji organizowanej przez Papieską Akademię Nauk nada jego skrajnie antyludzkim poglądom niepotrzebny rozgłos oraz rangę, na którą nie zasługują.

Wyrażam równocześnie nadzieję, że zaistniały incydent jest efektem niedopatrzenia i ufam, że podjęte zostaną kroki w celu uniemożliwienia promocji Paula Ehrlicha i jego poglądów podczas wydarzeń organizowanych przez Watykan.

Z synowskim oddaniem,
Destinatario della petizione: Nunzio Apostolico in Polonia, l'arcivescovo Salvatore Pennacchio

Eccellenza, Najczcigodnieszy Reverendo Mons!

Desidero esprimere la mia preoccupazione per l'invito organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze conferenza ven "Biological estinzione" Paul Ehrlich - tra cui il biologo noto con il supporto di aborti forzati e sterilizzazione delle donne, che porta a tanti torti e ingiustizie in India o in Cina. Ehrlich ha anche attaccato Papa Chiesa Francesco e l'opposizione all'uso di aborto e contraccezione.

Ho paura che la quota dello scienziato controverso in un convegno organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze darà i suoi estremi di vista anti-umani notorietà indesiderata e importanza, che non meritano.

Allo stesso tempo, mi auguro che l'incidente è il risultato di una svista, e spero che saranno prese misure per impedire la promozione di Paul Ehrlich e le sue idee in occasione di eventi organizzati dal Vaticano.

Con filiale devozione,
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

ovviamente ONU OCI UE NATO non hanno niente da dire adesso! .. questi sono uccisi soltanto perchè non vogliono scavare come schiavi i tunnel del terrore! Hamas Sentences 3 to Death for Allegedly Spying for Israel
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

se Egitto non sa mantenere il controllo della Regione, poi, la regione passerà sotto il controllo di ISRAELE! Sinai-Based Terrorists Fire 2 Missiles at Israel, ISIS Suspected in Attack
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

"And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace."
(Acts 20:22-24) NORTH KOREA TESTIMONY. After Gyeong Ju Son, a young woman from North Korea, gave her moving testimony at The Third Lausanne Congress on World Evangelisation in Cape Town in October 2010, the 4200 participants from over 190 countries, came away stunned—many moved to tears.
Born in Pyongyang, North Korea’s capital, this petite 18-year-old is the daughter of a former high-ranking government leader—an assistant of the North Korean leader, Kim Jong-Il.
In 1998, when Gyeong Ju was at the tender age of six, her father suffered severe political persecution and the family was forced to flee to China. It was there that her parents came to know the amazing grace and love of God. After only a few months, her mother, pregnant with their second child, died of leukaemia.
“It was in the midst of this family tragedy that my father joined a Bible study led by missionaries from South Korea and America, and after a time his strong desire was to become a missionary to North Korea,” she says.
In 2001 her father was reported and arrested by the Chinese police, to be sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. Desperately crying out to God during this time, his three-year incarceration only served to strengthen his faith. After his release he returned to China and Gyeong Ju Son was reunited briefly with her father.
“Not long after he chose to return to North Korea—instead of enjoying a life of religious freedom in South Korea—to share Christ’s message of life and hope among the hopeless people of his homeland.”
In 2006 her father’s work was discovered by the North Korean government and once again he was imprisoned. Not having heard from her father again, she assumes he has been publicly executed on charges of treason and espionage. This is often the fate of confessing Christians in North Korea.
Left in China, Gyeong Ju Son was adopted for a while by the family of a young pastor, and it was their love, care, compassion and protection that made a deep impression on her. When they left for America she was given the opportunity to go to South Korea.
RESPONSE:
Today I give thanks for brothers and sisters who serve Jesus at the cost of their own lives.
PRAYER:
Pray today for those believers still living in North Korea and committed to evangelism.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

il tragico fallimento della azione militare turca in Siria! Decisioni e annunci cambiano di giorno in giorno. Gli attuali piani turchi contraddicono gli accordi di Astana conclusi con Russia, Siria e Iran. Solo un breve e temporaneo ruolo per le forze turche è stato concordato. Al-Bab doveva essere liberata dalle forze siriane. La Siria ha ufficialmente protestato presso le Nazioni Unite contro l'invasione turca. Ma né Siria, Russia o Iran combattono le forze turche. "Basta lasciare i turchi sanguinare", sembra essere il loro pensiero attuale.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

"Now if we are children, then we are heirs — heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory."
(Romans 8:17) NORTH KOREA TESTIMONY – PART 2. At the Third Lausanne Congress on World Evangelisation in Cape Town in October 2010, North Korean Gyeong Ju Son shared her moving life story. Here is the conclusion.
While staying at the Korean Consulate in Beijing, waiting to go to South Korea, her life was dramatically and irrevocably changed when Jesus came to her in a dream. She says:
“He had tears in His eyes. He walked towards me and asked ‘Gyeong Ju, how much longer are you going to keep me waiting? Walk with me. Yes, you have lost your earthly father, but I am your heavenly Father and whatever has happened to you, was because I love you.’”
Praying to God for the very first time, she gave Him her heart, soul, mind and strength, asking that she would be used at His will. A deep love for the lost people of North Korea and the need to bring the love of Jesus to them, has subsequently become her life purpose. She continues:
“I look back over my short life and I see God’s hand everywhere. Six years in North Korea, eleven in China and now in South Korea. Everything I suffered: all the sadness and grief, all that I have experienced and learned; I want to give it all to God and use my life for His Kingdom. In this way I also hope to bring honour to my father.”
Still a student, the intention of this young and vibrant follower of Christ is to go to university to study political science and diplomacy, and then work for the rights of the voiceless in North Korea.
She concluded:“Brothers and sisters here in this place, I humbly ask you to pray that the same light of God’s grace and mercy that reached my father and my mother and now me, will one day soon dawn upon the people of North Korea, my people!”
RESPONSE: Today I will continue to believe that God takes terrible situations and turns them into good.
PRAYER: Lord, we pray that you will call many youths like Gyeong Ju to minister among the needy people of North Korea.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

17/2/2017 La Corte Distrettuale di Stoccolma, il 16 febbraio, ha condannato all'ergastolo un terrorista siriano Haysam Umar Saqan, per aver partecipato all'assassinio di sette prigionieri in Siria, nel maggio 2012. I sette uomini assassinati erano stati sequestrati da un gruppo islamista fondato nel 2011, la compagnia di Sulayman. attivo sul jabal al-Zawiya, presso Idlib. Il gruppo terroristico era guidato dal trafficante di droga e terrorista salafita Abu Suleiman al-Hamawi.
Saqan era attivo in Italia nel 2011 e nel 2012, dove protetto dai servizi segreti e dalla polizia politica italiana, irruppe nell'ambasciata della Repubblica Araba di Siria. E sempre protetto da servizi segreti e polizia politica italiani, emanazioni del partito neofascista al potere, il PD, Saqan ha potuto godere di un'ampia di visibilità mediatica presso la RAI (TG-3) e La7 (trasmissione di Gad Lerner), come foto con l'inviata di Rai3 Lucia Goracci, sfegata propagandista del terrorismo islamista in Libia e Siria, e del golpe neonazista e dell'aggressione armata al Donbas in Ucraina.
Lucia Goracci con il suo sodale, il narco-terrorista salafita Saqan
L'inviata della Rai, e guerrafondaia furiosa, Lucia Goracci con il suo sodale, il narco-terrorista salafita Saqan (il tizio con berretto e occhiali da sole sarebbe un'agente della CIA).
L'arresto di Saqanh è stato possibile dopo la comparsa di un video dove partecipa alla strage del 2012 commessa dal suo gruppetto terroristico in Siria. La polizia italiana avrebbe aiutato gli investigatori in Svezia ad identificarlo, grazie ai video di quando irruppe nell'Ambasciata siriana a Roma. Saqanh, partito dall'Italia per la Siria nel 2012, cercò asilo in Svezia nel 2013, Paese dove si nascose occultando i crimini che aveva compiuto e pretendendo lo status di rifugiato ed ottenendo il permesso di soggiorno nel 2016, ma già a marzo fu arrestato. “In una dichiarazione, la corte ha detto che il crimine di Sakhanh è così grave che la punizione decisa è l'ergastolo”. Ma c'è un pericolo, in Svezia la condanna all'ergastolo di uno straniero equivale a dieci anni di carcere seguito dall'espulsione. E' prevedibile che il circo islamonazista di sinistra si attiverà, complici i media di regime, il PD, le ONG dei servizi segreti, i servizi segreti, la fratellanza mussulmana piddina e i nazipiddini filo-Kiev si attiveranno per chiederne l'estradizione in Italaia per conferire al terrorista stragista la nazionalità italiana e relativa residenza per “meriti democratici e umanitari”. Boldrini, Grasso e Mattarella (alias Mozzarella-mafia), prontamente esprimeranno solidarietà al “povero” Saqan, vittima della brutalità del “regime siriano”, conferendogli oltre all'immunità dei suoi crimini, vitto, alloggio e vitalizio, come già fatto con diversi altri noti terroristi, come il capo taqfirita Qraqar, oggi ospite di una galera a 5 stelle della Norvegia.
I media e i giornalisti (Belringuer, Goracci, Lerner e infiniti altri) che hanno sempre coccolato tale feccia sanguinaria, sono i medesimi che hanno sempre attribuito i crimini commessi dai loro sodali, appunto i terroristi islamisti, alle loro vittime, cioè ai siriani, come dimostra la favola degli infiniti "ospedali pediatrici" distrutti "ogni santo giorno" ad Aleppo o altrove.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

tutti quelli che adesso attaccheranno Israele, ad iniziare dal Libano? tutti loro perderanno: parte del loro territorio!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Il 16 febbraio, in occasione della riunione annuale del Collegio del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), Vladimir Putin attirava particolare attenzione sulla situazione nel sud-est dell'Ucraina. Secondo il Presidente, le autorità ucraine aggravano deliberatamente la situazione nella zona del conflitto nel Donbas, violando gli accordi di Minsk e puntando sulla soluzione militare del problema. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato che le autorità di Kiev "parlano apertamente di organizzare sabotaggio, terrorismo e sovversione anche in Russia".
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

io non riconosco nessun Governo, oggi, in questo pianeta, perché dovrei riconoscere Israele? MA, IO RICONOSCo le PERSONE, PERCHÉ LE PERSONE NON SONO COLPEVOLI DI ESSERE NATE IN QUESTO MONDO MALEFICATO DAGLI ISLAMICI FARISEI MASSONI! Iran seeks new regional dialogue, but not with Israel
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

adesso è indispensabile dichiarare guerra alla RUSSIA! queste armi devono essere distrutte! Hezbollah said to have obtained ‘game-changing’ anti-ship missiles. Russian-made Yakhont would give Lebanese terror group the ability to strike Israeli gas platforms and ships in the Mediterranean
Hezbollah ha detto di aver ottenuto missili anti-nave 'di gioco che cambia ". Fabbricazione russa Yakhont darebbe gruppo terroristico libanese la capacità di colpire le piattaforme gas israeliani e navi nel Mediterraneo
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Answering Trump, McCain 666 Rochefeller CAINO: warns a free press is vital to democracy.. quando persone come lui: con tutti i suoi complici saranno giustiziati?, poi, certo avremo una stampa libera! when people like him, with all his accomplices will be executed ?, then, of course we will have a free press!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

io dubito che le streghe possano avere una qualche possibilità di successo: nella era del Governo mondiale Unius REI!
Veteran Israeli diplomat predicts premature end to Trump presidency.. Veterano diplomatico israeliano predice fine prematura di Trump presidenza
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Merkel to security summit: Islam is not the source of terror [ really! shariah will be terror! ]
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
QUESTE SONO CALUNNIE SEMPLICEMENTE RIDICOLE! SOLTANTO UNA PATRIA VERA PER TUTTI GLI EBREI DEL MONDO: POTREBBE NON ESSERE UNA TRUFFA ROCHEFELLER ROTHSCHILD I SATANISTI FARISEI SAUDITI! Herzog: Netanyahu caved to right-wing ministers, scuttled regional peace deal. Opposition leader says ‘history will judge’ prime minister for allowing his allies to derail agreement that would have ‘changed the region’. QUESTE SONO CALUNNIE SEMPLICEMENTE RIDICOLE! Herzog: Netanyahu ceduto ai ministri di destra, affondato accordo di pace regionale. Il leader dell'opposizione dice 'la storia giudicherà' premier per aver permesso ai suoi alleati di far deragliare un accordo che avrebbe 'cambiata la regione'.
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
NO! in ogni modo: non potrà durare ancora a lungo questa: ISLAMICA tragica: ipocrita dissimulazione saudita: SHARIA TERRORISMO: di sunnita minaccia mondiale, nel mondo occidentale: questo presto finirà.. poiché ARABIA SAUDITA HA LE ATOMICHE? IO LE CONSIGLIO DI USARLE SUBITO! Praising Trump, Saudi FM urges progress toward peace with Israel. Days after Trump and Netanyahu talk of regional deal, Adel al-Jubeir says his country ready to stand with others in Arab world ‘to promote’ a deal
Lodando Trump, Arabia FM sollecita progressi verso la pace con Israele. Giorni dopo Trump e Netanyahu parla di accordo regionale, Adel al-Jubeir dice che il suo paese pronto a stare con gli altri nel mondo arabo 'per promuovere' un affare
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
The Rabbinate’s alternative facts. SHOSHANNA KEATS JASKOLL Claims that women outnumber men in refusing to grant divorce distort truth and amplify women’s suffering. persone non si dovrebbero sposare senza avere una spiritualità in comune! fatti alternativi del rabbinato. Shoshanna KEATS JASKOLL Sostiene che le donne superano gli uomini in rifiuto di concedere il divorzio distorcere la verità e amplificano la sofferenza delle donne
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
ORMAI, noi ABBIAMO UN GRAVE PROBLEMA ISLAMICO SHARIAH: IN TUTTO IL MONDO: E QUESTO PROBLEMA È SAUDITA SALAFITA WAHHABITA GALASSIA JIHADISTA OCI LA INTERNAZIONALE ISLAMICA DEL TERRORE! White House: Trump’s Sweden remark was about ‘rising crime’ President says apparent (and false) terror claim at rally was made after watching Fox News story on immigrants in Scandinavian country
Casa Bianca: Svezia osservazione di Trump era circa 'aumento della criminalità'
Il presidente dice apparente (e falsa) affermazione terrore alla manifestazione è stata fatta dopo aver visto Fox News storia su immigrati in paese scandinavo
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
Montreal imam probed for viral call to ‘destroy accursed Jews’ LA LEGA ARABA SHARIAH: NON SAREBBE UN NEMICO MORTALE, SE NOI NON AVESSIMO VIPERE TRADITORI E RINNEGATI DEL REGIME MASSONICO ROCHEFELLER BILDERBERG!
Speech, given in 2014, appears online three weeks after Quebec mosque attack when Jews offered support to Muslims .. Montreal imam sondato per la chiamata virale per "distruggere gli ebrei maledetti '
Discorso, data nel 2014, appare in linea tre settimane dopo Quebec attacco alla moschea quando gli ebrei hanno offerto sostegno per i musulmani
UniusRei3 leviathan
UniusRei3 leviathan7 ore fa
Inviting Trump to Israel, Rivlin says he’s worried by divides in US society .. Invitare Trump a Israele, Rivlin dice che è preoccupato per le divisioni nella società degli Stati Uniti.. le situazioni devono essere risolte sul fondamento della giustizia, e se dovremo combattere? combatteremo!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Nato senza cervello, questo ragazzino adesso riesce a parlare, contare e va a scuola! Noah non aveva alcuna speranza. Almeno secondo i medici, 20 febbraio 2017 SALVA NEL MIO ELENCO LETTURA. Nato senza cervello, questo ragazzino adesso riesce a parlare, contare e va a scuola! Quando Noah Wall è nato, i medici hanno detto che probabilmente non sarebbe sopravvissuto, e che se lo avesse fatto sarebbe stato gravemente disabile. Nato con solo il 2 per cento del suo cervello, Noah non aveva alcuna speranza. Almeno secondo i medici.
Nell’utero, Noah aveva sviluppato una rara complicanza della spina bifida. Il cranio era pieno di liquido, schiacciando il suo cervello verso il basso rendendolo un “sottile frammento di tessuto”, secondo quanto riportato dal britannico Mirror. Ai suoi genitori – Shelly e Rob, della contea di Cumbria – è stato suggerito per ben cinque volte di abortire. Loro si sono rifiutati di farlo. Dopo la nascita, a Noah è stata chiusa una ferita aperta alla schiena e gli è stato installato uno shunt per drenare il liquido dal suo cervello.
Shelly e Rob avevano addirittura scelto la bara da destinare al piccolo Noah, non smettendo però di ritenerlo un grande dono. Lo hanno portato a casa, e tutta la famiglia lo ha riempito di amore e affetto, prendendosi cura di lui costantemente. Il cervello di Noah ha iniziato a crescere. E poi ha continuato a crescere. Ed è cresciuto sempre di più.
Quando aveva 3 anni, una scansione cerebrale ha mostrato che il suo cervello “si era esteso al 80% di un normale cervello”. Adesso c’è persino un film di Channel 5, chiamato “The Boy Who Grew A Brain” (Il ragazzo a cui è cresciuto il cervello) che documenta i progressi compiuti da Noah.
La famiglia continua a mantenere stimolato il suo cervello, per aiutarne la crescita neurologica. Il suo neurochirurgo – il dott. Claire Nicholson, del Great North Children’s Hospital di Newcastle, – lo definisce “un bambino eccezionale, con due genitori eccezionali”.
LEGGI ANCHE: Nato con il cervello fuori dalla testa, è sopravvissuto miracolosamente
Noah, che è sempre sorridente e mostra empatia e amore sia a parole che nei fatti, sta imparando a leggere e scrivere, può contare, e frequenta la scuola. Il suo cervello continua a svilupparsi oltre l’immaginabile e, dopo alcuni interventi chirurgici sui fianchi, la sua famiglia crede che un giorno potrà riuscire a camminare. Considerando gli sviluppi di questa storia, state pur certi che le cose continueranno a migliorare.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

questa di dare bambole trans ai bambini è apologia di reato! Se una bambola diventa trans. La triste storia di Jazz. Non è né uomo e né donna. Nessun precedente nella storia. Molly Holzschlag. Gelsomino Del Guercio/Aleteia 16 febbraio 2017
SALVA NEL MIO ELENCO LETTURA Se una bambola diventa trans. La triste storia di Jazz
Si chiamerà Jazz, la prima bambola trans del mondo. Arriva da New York City, dove il prossimo 18 febbraio verrà presentata alla fiera del giocattolo.
Il nome è stato scelto in onore a Jazz Jennings, la persona più giovane al mondo a dichiararsi transgender, nell’ormai lontano 2007. Dieci anni più tardi, la Tonner Doll, specializzata in giochi da collezione, ha deciso di mettere in commercio un pupazzo a lei dedicato, con le fattezze appunto di una persona che non è né uomo né donna. “PRIVA DI ATTRIBUTI”
Alta 45 centimetri e “priva di attributi“, Jazz è stata presentata dal fondatore di Tonner Doll, Robert Tonner, come «una eroina dei cambiamenti sociali, coraggiosa e intelligente» (Il Giornale, 15 febbraio).
DA PATTY JO A GABRIELA
In realtà, scrive La Repubblica, 15 febbraio, l’evoluzione dei giocattoli è andata un po’ a rilento rispetto alla società. Basti pensare che la prima bambola nera prodotta negli Usa fu Patty Jo, nel 1947: ma Mattel aspettò la ribellione del 1968 per realizzare l’afroamericana Christie, ben 11 anni dopo la prima Barbie, datata 1957.
E nell’America che ha appena detto “addio” a un presidente nero, nemmeno l’arrivo dell’American Girl Gabriela è poi così scontato: solo l’accusa di promuovere troppe bambole “caucasiche” ha spinto l’azienda a lanciare Gabriela e Melody, un’altra bambola nera ispirata alle attiviste dei diritti civili dei primi anni Sessanta.
GAY BOB E KEN
Jazz, invece, non ha precedenti. Se si esclude Gay Bob, il bambolotto con tanto di orecchini e attributo maschile realizzato nel 1977, al centro di polemiche così furiose da rimanere un oscuro oggetto da collezione, proprio come il Ken con gli orecchini del 1992.
TRUMP E LA BAMBOLA
Tempi.it (15 febbraio) evidenzia:
«Certo, nell’America sempre più divisa la sua apparizione ha già un significato politico», nota La Repubblica, che nell’articolo si fa dare man forte dall’esperta Nicoletta Bazzano, autrice del saggio La donna perfetta. Storia di Barbie. Commenta la Bazzano: «Il gioco insegna le regole sociali: ben vengano bambole in grado di ampliare orizzonti e portare messaggi d’inclusione».
Conclusione telefonata: «Chissà se l’America di Trump questo messaggio è ancora pronta a difenderlo». Ovvio che no, rincariamo noi, l’America di Trump le bambole Jazz non sa neanche da che parte afferrarle.
BAGNI PER I TRANSGENDER
Aggiunge Il Giornale:
«Certo, c’è da giurare che anche questa volta le polemiche non mancheranno, soprattutto nel clima infuocato delle ultime settimane. La nuova presidenza Trump ha accusato l’amministrazione Obama di aver voluto “trasformare i luoghi di lavoro e le scuole in laboratori per un grande esperimento sociale”. Il riferimento è, fra l’altro, all’introduzione di bagni per transgender negli spazi pubblici. Bagni che Trump ha già annunciato di voler smantellare».
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Scandalo sui fondi pubblici a club di prostituzione gay. Rotola la prima testa. Dopo gli opuscoli gender, l'UNAR nuovamente nel ciclone. Si dimette Francesco Spano. A stanare gli strani finanziamenti dell’UNAR, l’ufficio antidiscriminazioni razziali e sessuali del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ci hanno pensato Le Iene, storico programma a metà tra satira e inchiesta di Italia 1, nella loro puntata di domenica 19. A completare l’informazione le intuizioni di Mario Adinolfi su Facebook.
La sintesi del servizio è sostanzialmente questo:
 a finire sotto accusa è una associazione cui fanno capo alcuni circoli, saune e centri massaggi dedicati al mondo omosessuale e che alcune settimane fa si è aggiudicata un bando da 55mila euro dell’Unar, l’Ufficio Nazionale anti-discriminazioni razziali del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio. Con questi soldi pubblici, secondo quanto emerge dal servizio de Le Iene, all’interno dei circoli ci sarebbero episodi di sesso e prostituzione.
 Uno scandalo che nasce dalla segnalazione anonima di un contatto intervistato da Filippo Roma. ” In realtà questi circoli non sono altro che dei locali con ingresso a pagamento – spiega il testimone – dove si incontrano persone gay per fare sesso, a volte anche questo a pagamento. si tratta di un’associazione di imprenditori del mercato del sesso gay. Si nascondono dietro l’etichetta di associazioni di promozione sociale. Le stesse che dovrebbero avere come mission quella di aiutare le persone, ma in realtà, il loro unico scopo è quello di fare soldi senza pagare le tasse”. In una intervista rilasciata al sito Gaia Italia, Aurelio Mancuso, Presidente di Equality Italia, spiega il punto di vista della comunità LGBT in Italia, confermando sostanzialmente che il problema esiste e che è un errore dello stesso mondo omosessuale italiano, pur spiegando che non è la totalità dei circoli a comportarsi così:
 Abbiamo, come quotidiano co-organizzatore di eventi, goduto del patrocinio gratuito di UNAR per una delle nostre manifestazioni e siamo certi della serietà con la quale i progetti vengono vagliati. Come è possibile accusare con tanta leggerezza di finanziare la prostituzione?
 Tra quelle 29 associazioni ci sono realtà molto differenti fra loro, alcune, per scelta non hanno mai richiesto finanziamenti all’Unar, è il caso di Equality Italia, che essendo una rete di lobbismo sociale, le sue attività se le auto finanzia o le organizza con istituzioni o enti privati. Siccome sono certo che Gaiaitalia.com abbia svolto tutto nel pieno rispetto delle regole, penso che anche l’associazione protagonista di questa vicenda, abbia avuto il buon senso di organizzare tutto nei termini previsti. Rimane il fatto che nella comunità lgbt, non si sia mai sciolta l’ambiguità rispetto alla eccessiva interconnessione tra attività ricreative e quelle propriamente culturali e sociali. La normativa vigente in Italia è oggi più stringente di un tempo, ma non sufficientemente chiara. Se io difendo una storia che ha permesso di avere le risorse necessarie per affrontare battaglie civili difficilissime, allo stesso tempo non nego che sul ruolo dei circoli ricreativi c’è sempre stata una discussione molto accesa dentro il movimento lgbt. Questa storia, che ahimé sembra non rammentare più nessuno, racconta di come i circoli ricreativi hanno assicurato attraverso l’esclusività dei propri soci (tramite la tanto contestata tessera) sicurezza, tutela della privacy, servizi. Non tutto è stato positivo, troppe cose sarebbero dovute cambiare, ma nella sostanza, (come anche le forze dell’ordine sanno) questi luoghi hanno permesso a varie generazioni di crescere meglio. Oggi il mondo è cambiato e, spero che anche queste associazioni abbiano compreso, che la gran parte della comunità lgbt non sente più come necessari luoghi che non si rinnovano. Anche se giovani e giovanissimi alle prime esperienze e soprattutto gli anziani (di cui nessuno mai parla) ritengono invece ancora utile relazionarsi in ambiti protetti.
Il sito dell’Unione Cristiani Cattolici Razionali, riprendendo la notizia, ha aggiunto al suo servizio sull’argomento e sull’Anddos anche una postilla che ripubblichiamo:
 Abbiamo scoperto che l’associazione Anddos, oltre ad essere finanziata dall’Unar ed affiliata addirittura all’Entes (Ente Nazionale Turistico Enogastronomia e Sport), è una diretta concorrente di Arcigay. Anche quest’ultima associazione è accreditata all’Unar (cioè all’ufficio del Governo italiano) e, con la tessera di Arcigay, si può accedere «al cosiddetto circuito ricreativo: una cinquantina di locali divisi fra saune, cruising, bar, discoteche». Cos’è il cruising? E’ la stessa cosa che viene praticata nei circoli Anddos: si entra nudi, dark room, sesso compulsivo tra gay. Basta –si legge– «tesserarsi o essere in possesso della tessera personale Arci Uno Club, o ACSI (CONI), OnePass Multiclub». E c’è chi ormai spiega che la scoperta delle Iene è solo la punta dell’iceberg.
Così il direttore de La Croce e leader del Popolo della Famiglia questa mattina:
http://it.aleteia.org/2017/02/20/unar-dimissioni-francesco-spano-prostituzione-finanziamento-gay/
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Mario Adinolfi 2 ore fa · Si è dimesso il direttore dell'Unar, Francesco Spano. Ma doveva dimettersi con lui il suo capo, la Boschi. Comunque: vittoria del Popolo della Famiglia. https://www.facebook.com/mario.adinolfi?fref=nf
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Mario Adinolfi 4 ore fa PRIMA LA FAMIGLIA, POI LA PROSTITUZIONE GAY
di Mario Adinolfi Vi spiego cosa sta accadendo. Francesco Spano è a Palazzo Chigi, chiamato dal suo capo Maria Elena Boschi. Lei gli chiederà le dimissioni, lui proverà a resistere, alla fine probabilmente dovrà cedere, ma dovrebbe essere la Boschi a dimettersi insieme al direttore dell'Unar. La "soffiata" contro Anddos è arrivata da Arcigay: il mondo Lgbt è organizzato per cosche, Mario Marco Canale era uno di Arcigay e si è voluto mettere in proprio una volta capito il giochino di come fottersi soldi pubblici. Ha fondato Anddos, si è fatto amico Francesco Spano, il direttore dell'Unar socio di uno dei circoli Anddos dove abitualmente si consumano atti sessuali con tanto di prostituzione pure minorile (succede anche in molti circoli analoghi affiliati ad Arcigay). Spano ha dato soldi pubblici a Anddos, la cosca rivale di Arcigay non ha accettato di dividere la torta e ora pagano Anddos e Spano. In realtà la responsabilità è politica, insieme a Spano dovrebbe dimettersi la Boschi che fa fare tanti bandi come questo da 999.274 euro dove Arcigay fa la parte del leone (75.000 ad Arcigay, 75.000 ad Arci, 20.000 a Arcigay Roma, 75.000 pure al Mit dei trans), ma il "tradimento" Canale lo doveva pagare. Questo per darvi la fotografia di un mondo che non vi raccontano fatto di marchettari e mafiosi che lucrano denari pubblici nell'omertà senza mai raccontare quel che accade nei famosi circoli raccontanti dal video delle Iene, dove ti infilano un avambraccio nell'ano, spacciano droghe di ogni tipo e si prendono ragazzi (anche ragazzini) a fare i baristi e dopo qualche mese gli si dice: "Non possiamo più pagarti, se vuoi lavorare devi spostarti ai massaggi". Questo schifo esiste perché politici come la Boschi fanno bandi come come quelli che il Popolo della Famiglia ha denunciato con le erogazioni dell'Unar. Spano deve dimettersi, la Boschi insieme a lui, l'Unar va chiuso e quei bandi non vanno fatti più. Con le risorse risparmiate noi del Popolo della Famiglia al governo finanzieremo il reddito di maternità. Prima la famiglia, poi la prostituzione gay, che dite, è ragionevole?
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

prostituzione omosessuale a spese dei contribuenti italiani! Mario Adinolfi. UNAR, TUTTO QUELLO CHE LE IENE NON VI HANNO DETTO di Mario Adinolfi
Avete immagino visto in molti il servizio di Filippo Roma de Le Iene sul finanziamento di oltre 55mila euro assegnato dal direttore dell'Unar Francesco Spano (quello in cappottino arancione che scappa due volte quando gli addebiti si fanno stringenti) ad un'associazione che è solo una copertura ad un'attività di circoli dove si pratica la prostituzione gay, con annessi centri massaggi, saune, dark room e luoghi dove la sola finalità è la consumazione di attività omosessuale promiscua senza regole. Oltre 55mila euro di finanziamento pubblico alla prostituzione gay, ad un'associazione che lucra sulle attività indicate senza pagare un euro di tasse, facendosi schermo con la solita attività (mai nella realtà praticata) delle lotta alla discriminazione sessuale.
Il Popolo della Famiglia aveva denunciato questa situazione a Roma quasi un anno fa, in occasione della sua campagna elettorale nella Capitale in cui chiedeva di "estirpare le colonie del male", indicando proprio in circoli e dark room come quelle finanziate dallo Stato i luoghi dove si sviluppava una cultura del sesso promiscuo che mescolato al consumo sistematico di droghe aveva portato a tragedie come quelle dell'omicidio di Luca Varani. Proprio per questa attività di indagine e denuncia che il Popolo della Famiglia a Roma porta avanti fin dalla sua fondazione nel marzo 2016, siamo in grado di fornirvi i dettagli che Le Iene hanno deliberatamente occultato, non indicando ad esempio il nome dell'associazione finanziata, l'importo complessivo del bando, il legame a doppio filo tra il direttore dell'Unar Francesco Spano e questa associazione ed altre questioni che qui riveleremo.
Cominciamo facendo nomi e cognomi. L'associazione che risulta assegnataria degli oltre 55mila euro di finanziamento pubblico per la "promozione di azioni positive" in un bando in cui il 4 novembre si sono assegnati complessivi 999.274 euro (appena sotto il milione per non incorrere in vincoli precisi che la legge prevede) a soggetti come Arcigay, Arcigay Roma, Lista Lesbica italiana e via dicendo, si chiama Anddos. Traduzione dell'acronimo? Semplice: Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale. La solita arcinota solfa. Cosa fanno in realtà i circoli Anddos? Non c'è da far fatica, lo spiega direttamente il loro sito: "I circoli Anddos sono luoghi sicuri, pensati per il tuo benessere, dove potrai condividere esperienze, trovare accoglienza, manifestare appieno la tua sessualità". Il servizio delle Iene spiega in maniera precisa come si "manifesta appieno" tale "sessualità": prostituzione gay mascherata da centri massaggi, dark room, glory hole, locali per orge omosessuali.
Francesco Spano, il direttore dell'Unar, davanti a Filippo Roma cade dalle nuvole e poi se la dà a gambe (sì, scappa fisicamente, ben due volte, saltellando avvolto nel suo appariscente cappottino arancione) ma ha rapporti molto stretti con Anddos e i suoi circoli, in uno dei quali si è tesserato il 18 marzo scorso, per poi andare a inaugurare il 10 giugno scorso la sede nazionale Anddos facendosi fotografare accanto al presidente Mario Marco Canale.
Dei circoli Anddos erano frequentatori Marc Prato e Manuel Foffo, gli autori dell'omicidio Varani. Marco Pasqua, coraggioso capocronista del Messaggero dichiaratamente omosessuale, all'indomani di quel feroce assassinio raccontò la realtà di quei circoli: "All'ingresso dei circoli si consegna addirittura una bustina di cocaina e che per i Vip la stessa è compresa nel biglietto, con fiumi di droga che scorrerebbero poi nei privè e sulle piste". Anddos non era neanche citata da Pasqua, ma il presidente di Anddos Mario Marco Canale evidentemente con lunga coda di paglia annunciò querela contro Marco Pasqua e la sua denuncia del "vaso di Pandora" che sarebbe stato scoperchiato dal caso Varani così profondamente legato alla realtà dei circoli della prostituzione gay e alle dark room. Ne scrissero anche Giuseppe De Lorenzo ed altri su Il Giornale: "La droga, quella non manca mai: cocaina, MDMA, droga del sesso. Il chem-sex, misto di stupefacenti e droga, è la religione di base".

Bene, dopo tutto questo, dopo che tutta Italia sa bene cosa avviene nei circoli Anddos, dopo le denunce in tal senso tanto irrise del Popolo della Famiglia, Francesco Spano assegna 55.540 euro di soldi pubblici della presidenza del Consiglio a tale associazione, così notoriamente dedita solamente ad attività esecrabili? Se lo fa, lo fa per un solo motivo: perché fruisce dei "servizi" di tale associazione come dimostra la tessera stipulata in un circolo Anddos il 18 marzo 2016 e perché è legato a doppio filo con essa (inspiegabile altrimenti la presenza all'inaugurazione della nuova sede il 10 giugno scorso).

Il Popolo della Famiglia chiede a Paolo Gentiloni e a Maria Elena Boschi in qualità di delegata alle Pari Opportunità alla data del 4 novembre 2016 in cui sono stati stanziati i fondi, di rimuovere immediatamente Francesco Spano dal ruolo di direttore dell'Unar e di provvedere immediatamente alla chiusura di questo ufficio che anche con il direttore precedente, rimosso per infortunio di altra natura, ha dimostrato di essere solamente una longa manus della lobby Lgbt per il drenaggio di una enorme quantità di denaro pubblico nelle casse delle loro associazioni, per progetti sempre opachi e molto diversi dalla natura dichiarata. Chiediamo altresì che venga immediatamente sospesa l'erogazione dello stanziamento ad Anddos, rimossa tale associazione dall'elenco di quelle finanziabili dalla presidenza del Consiglio, con relativa denuncia per truffa ai danni dello Stato anche per eventuali altri fondi ottenuti con bandi del passato. In una società che condanna le famiglie italiane a non arrivare a fine mese (il 48.3% non ce la fa, sono i dati del rapporto Eurispes di poche settimane fa) lo stanziamento di un milione di euro gestito dall'Unar con queste modalità scandalose rappresenta un vero e proprio sputo in faccia a chi ha veramente bisogno.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

si Dio è una PERSONA io lo conosco! Don Fabio Rosini: «Sant’Agostino scopre che la verità non è un concetto ma una Persona»(VIDEO)
La catechesi di don Fabio Rosini nel programma di TV2000 “Tutti santi”
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

2 assassini spietati, 2 satanisti, 2 criminali internazionali, 2 terroristi galassia jihadista sunnita wahhabita salafita SAUDITA. UNA ESTREMA MINACCIA DI GENOCIDIO E STERMINIO MONDIALI: proprio questo RAPPRESENTANO TUTTI I COMPLICI DI QUESTI DUE UOMINI.. ISTANBUL, 20 FEB - Il presidente della Commissione forze armate del Senato Usa ed ex candidato repubblicano alla Casa Bianca, John McCain, ha incontrato oggi ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier Binali Yildirim. Secondo quanto riferiscono media locali, al centro del colloquio con Erdogan, durato quasi un'ora e mezza, c'è stata la situazione del conflitto in Siria, di cui le autorità turche e americane hanno discusso in diverse occasioni dall'inizio dell'amministrazione di Donald Trump. Ankara si è detta pronta a un'operazione congiunta con la Coalizione internazionale a guida Usa per strappare all'Isis la sua 'capitale' in Siria, Raqqa, a condizione di escludere i curdi-siriani del Pyd, che Washington continua ad appoggiare nella lotta al Califfato.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

oggi una alunna di 15 anni mi ha detto: "professore io ho desiderio di fare sesso!" .. io ho risposto: "ok, vuol dire che, tu sei una persona normale, ma, non lo pensare spesso (questo pensiero) perché altrimenti: tu finirai per farlo! ".. lei ha detto: "no, no no!". io adesso, io mi chiedo quale è la responsabilità dei MEdia NetWork satellite Tv: di stimolare continuamente la sfera erotica di tutte le persone!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

ovviamente: VOI SIETE TUTTI ILLEGALI: la feccia, infatti, voi siete gli schiavi del satanista Rochefeller SpA FED FMI e, voi pagate a lui il vostro denaro per il valore del 270% del suo valore (scienziato GIACINTO AURITI) .. ecco perché, voi state nel vortice: NATO shariah Rothschild Bilderberg (che al suo centro ti risucchia con maggiore velocità) che, vi porterà senza speranza di sopravvivenza alla terza guerra mondiale nucleare, dove nessuno che mi legge, potrebbe mai salvare la sua vita!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

OVVIAMENTE la shariah è settaria, ed è una induzione alla schiavitù, un regime nazista e genocidio di apartheid. LA TEOLOGIA DELLA SOSTITUZIONE SOSTITUIRÀ TUTTO IL GENERE UMANO, ECCO PERCHÉ ISLAM È SATANISMO! tutto questo delitto SHARIAH contro il genere umano deve essere affrontato contro la LEGA ARABA nel suo insieme! SI CERCA SOLTANTO UNA VITTIMA ESPIATORIA PER I NOSTRI DELITTI DI TRADIMENTO CONTRO IL REGNO DI DIO, CHE È IL REGNO DI ISRAELE. e IO NON MI PRESTERÒ AD ESSERE IL COMPLICE DI QUESTO DELITTO: perché si sta soltanto cercando la vittima, la preda: più facile e debole!! TEHERAN, 20 FEB - Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore turco a Teheran, Raza Hakan Tekin, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che ieri aveva affermato che l'Iran sta "minando" la stabilità in Medio Oriente con una "politica settaria". All'ambasciatore turco è stata consegnata una lettera di protesta dal vice ministro degli Esteri iraniano per l'Asia-Pacifico, Ebrahim Rahimpour, nella quale si rimproverano anche recenti dichiarazioni considerate "anti-Iran" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Ankara non cerchi di testare la nostra pazienza, perché non sarà illimitata". Così il portavoce del ministero Esteri iraniano, Bahram Qasemi, ha risposto alle accuse lanciate durante la Conferenza di Monaco dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "La pazienza dell'Iran non è infinita - ha detto Qasemi in conferenza stampa -. Speriamo che in futuro agiscano con più tatto e attenzione, altrimenti non rimarremo in silenzio".
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

IO SONO UNIUS REI: IO TI GIUDICHERÒ! non mi importa cosa dice la tua religione, certo non sarà la tua religione a giudicarti! IO SONO UNIUS REI: IO TI GIUDICHERÒ!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

non hai ancora resistito fino al sangue nella tua lotta contro il peccato! .. alle porte dello INFERNO, FORSE LA TU VITA SALVERAI, dico forse, perché il 60% del genere umano vi è già caduto!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

il sesso è sempre un matrimonio sacro: un matrimonio valido anche se naturale! TU HAI L'INFERNO SPALANCATO SOTTO I TUOI PIEDI: quante volte sei stato adultero? PERCHÉ SOLTANTO UNA VOLTA SOLA TU PUOI ESSERE stato DIVORZIATO! more uxorio: il rapporto sessuale consenziente (tra uomo e donna) è sempre: il linguaggio del sacramento! il rapporto tra omosessuali è omoerotismo: non c'è sesso tra omosessuali, c'é soltanto lussuria e amicizia! [ Rivive camera schiava-amante Jefferson, Test Dna confermò relazione 3/o presidente Usa con Sally Hemings. [ more uxorio: vivono come marito e moglie! ] Dio ti vede sposato con la prima persona con cui tu hai avuto una relazione sessuale: consensuale: quindi, tu sei il suo partner in Eterno! pertanto: per tutte le relazioni sessuali successive? per Dio JHWH, dal SUO PUNTO di VISTA: tu sei sempre sia un adultero, che un divorziato! .. quasi sempre tu sarai un assassino anche attraverso l'aborto! TU HAI L'INFERNO SPALANCATO SOTTO I TUOI PIEDI! .. PERTANTO, per essere riconciliato con Dio dai rapporti avuti prima del matrimonio giuridico o fuori del matrimonio giuridico, tu devi affrontare la procedura: di riconciliazione con Dio che è la procedura del divorziato! la poligamia è concubinato, perché soltanto il primo rapporto sessuale è matrimonio!! Poiché è nel sesso che tu sei ad "immagine e somiglianza di Dio", quindi è nel sesso che tu dichiari di essere il satanista!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

SE la Russia non è normale, i consigli di Margarita Simonyan alla CIA ] io leggo it.sputniknews, non soltanto perché, le notizie di: i MASSONI SpA 666 Bilderberg ANSA sono corrotte, ma, soprattutto perché ANSA non da neanche il 20% delle notizie che potrebbe dare!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

20.02.2017 MI SEMBRA GIUSTO CHE I GIORNALI FACCIANO IL LAVORO DEI PARTITI POLITICI DATO CHE LORO SONO I MASSONI... UN SOLO INCIUCIO DI SATANA PER LA FELICITÀ DI ROCHEFELLER BILDERBERG!!
Crimea, Cremlino: piano riportato dal “New York Times” è assurdo
La menzione di una Crimea in "affitto" in un piano riferito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump — e riportato dal "New York Times" — che traccia un modo per abolire le sanzioni anti-Russia è assurda. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
"Come può la Russia cedere una propria regione? La stessa formulazione della questione è abbastanza assurda" ha detto Peskov ai giornalisti sottolineando inoltre che la crisi nel sud-est dell'Ucraina può essere risolta solo politicamente e diplomaticamente attraverso gli accordi di Minsk per il cessate il fuoco.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

questa è una vera vergogna, e un disonore per due prostituta EUROPA e LEGA ARABA che hanno perso il concetto della dignità! MA DIMMI CON CHI SATANISTA USA TU VAI E IO TI DIRÒ CHI TU SEI! Il Cremlino ha categoricamente smentito le informazioni sul coinvolgimento della Russia nel tentativo di attentato contro iDjukanovic. "Noi giorno per giorno ascoltiamo qualche assurda accusa contro la Russia, giorno dopo giorno dobbiamo confutare queste accuse, noi, con tutta la nostra responsabilità, dichiariamo che non c'è alcun coinvolgimento ufficiale di Mosca per alcuno dei componenti, negli eventi in corso in Montenegro" ha detto il portavoce del presidente russo Peskov, sottolineando che la Russia non interviene e non intende interferire negli affari di altri stati.Con questo, ha sottolineato, che così gravi accuse, in assenza di qualsiasi tipo di informazioni affidabili, sono "quantomeno irresponsabili". Il capo del ministero degli esteri russo, Sergeij Lavrov, a sua volta, ha definito le dichiarazioni di Katnich, accuse della stessa serie di: hacking contro l'Occidente, intervento in campagna elettorale nei maggiori paesi occidentali, interferenza delle comunicazioni dell'amministrazione Trump con i servizi segreti russi. "Nessuna di queste accuse infondate è vera, né mai una prova a riguardo è stata presentata" ha detto Lavrov.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

my ISRAEL ] sono precipitato in un sonno profondo per la stanchezza, così io ho sognato che vivevo insieme con un leone: era nel mio appartamento: ma, noi non eravamo amici, e quindi: non mi fidavo di lui, e lo minacciavo continuamente,
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan,  drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name!
 drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Rabbi Weiss - È un rabbino Neturei Karta: che non riconosce Israele, PERCHÉ SOLTANTO il MESSIA PUÒ FONDARE ISRAELE. OK! ALLORA IL PROBLEMA È SUPERATO IO SONO IL MESSIA DEGLI EBREI! https://youtu.be/nQlN5Jmm5Rg

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Trump Bibi Yitzhak Kaduri's Messiah LEVIATHAN
 ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller ALLAH   drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name! 
ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name amen alleluia SHARIAH Johan McCain ] il sacerdozio shariah di satana
 
#DONAL #TRUMP ] i FARISEI? TU cacciali tutti! il mio Fratello maggiore SALMAN il SAUDITA: lui sta facendo grandi preparativi per accoglierli tutti con amore! NO! NON È UNO SCHERZO: È STATO PROFETIZZATO ED È PROPRIO COSÌ!

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Trump Bibi Yitzhak Kaduri's Messiah LEVIATHAN
 ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller ALLAH   drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name! 
ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name amen alleluia SHARIAH Johan McCain ] il sacerdozio shariah di satana
 
#DONAL #TRUMP ] lol. non hai detto proprio così, ma, io sono sicuro che lo hai pensato!

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Trump Bibi Yitzhak Kaduri's Messiah LEVIATHAN
 ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller ALLAH   drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name! 
ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name amen alleluia SHARIAH Johan McCain ] il sacerdozio shariah di satana
 
Trump, che venerdì aveva twittato: i media sono di Rochefeller tutto è di Rothschild: quindi i Media oggi " sono nemici della Casa Bianca, sono, anche i nemici degli americani e sono i nemici del genere umano!". http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2017/02/19/trump-mattis-media-non-sono-nemico-usa_c3aff061-e13f-426f-abc6-7d97c43a9155.html
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller ALLAH   drink your poison made by yourself: burn satan: in Jesus's name! 
ALLAH SHARIAH ] tu sei la merda di Satana Rochefeller, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name amen alleluia SHARIAH Johan McCain ] il sacerdozio shariah di satana
 
#GIORDANIA, #EGITTO, #ARABIA #SAUDITA: per metterlo nel culo alla Bibbia: e a tutto il genere umano: e per shariah: soffocare a morte le benedizioni in favore: di tutto il Genere umano: hanno tramato contro Dio JHWH holy. Quindi, loro hanno creato: 66 anni fa, hanno creato il finto shariah popolo dei Palestinesi! ] .. adesso loro ammettono che, è necessario il riconoscimento di Israele come stato ebraico, si! ma questa è una truffa. come possono avere tutti gli ebrei del mondo una loro legittima Patria, come possono, adesso: avere gli ebrei del mondo una loro Patria, di cui loro: i maomettani shariah, ora, ne ammettono la legittimità? è vero che: i Farisei SpA FMI BM FED BCE: loro segretamente voglio uccidere Israele, perché loro non vogliono avere una Patria, ma, è anche vero che: i Farisei Enlightened ora hanno la scusa buona per disintegrare tutta la LEGA ARABA! [ questo è il commento più importante di questa giornata, ed io sapevo che: prima o poi: sarebbe giunto questo momento! ] Nel febbraio del 2016 si svolse ad Aqaba, in Giordania, un vertice segreto in cui l'allora segretario di stato Usa John Kerry, insieme a re Abdallah e al presidente egiziano Fattah Al Sisi, avanzarono al premier israeliano la proposta di un piano di pace regionale che implicava "il riconoscimento di Israele come stato ebraico e la ripresa delle trattative con i palestinesi con il sostegno dei Paesi arabi". Lo rivela in esclusiva Haaretz spiegando che Netanyahu non accettò perche' "avrebbe avuto difficoltà nell'approvazione da parte del suo governo".
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

USA CINA RUSSIA ISRAELE EUROPA NATO INDIA ] PREPARATEVI tutti insieme per soffocare a morte, colpire a morte tutta la LEGA ARABA, attraverso voto di sterminio! IO HO DECISO DI SRADICARE ISLAM, demolire Islam, rimuovere ISLAM DEFINITIVAMENTE, da QUESTO PIANETA: definitivamente! ] [ ADESSO che io ho dimostrato di avere il controllo: sopra di tutti i demoni dell'INFERNO, CIOÈ, di POTER CONTROLLARE: la NATO, e CINA Russia, India, ecc.. sono i miei alleati (e se io non potevo controllare la NATO? oggi, noi già saremmo in guerra contro la RUSSIA: per fare la felicità del saudita e turco: Califfato Mondiale ) e poiché, non è possibile poter salvare la vita a dei paranoici shariah maniaci religiosi, ecco perché: IO HO DECISO DI SRADICARE ISLAM DEFINITIVAMENTE da QUESTO PIANETA!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

YOUTUBE ] IO NON SO COSA VOGLIONO?
Warning: Creating default object from empty value in /membri/.dummy/apps/wordpress/wp-content/plugins/altervista/classes/class-av-admin-theme-framework.php on line 152

Warning: Creating default object from empty value in /membri/.dummy/apps/wordpress/wp-content/plugins/altervista/classes/class-av-admin-theme-framework.php on line 153
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

LEGA ARABA SHARIAH OCI ] ovviamente, se vi fa schifo di essere perdonati da me? [ poi ] IO VI POSSO SEMPRE UCCIDERE!
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

De exorcizandis a obsessis a dæmonio Satana Allah Owl Baal JaBullOn * **SACERDOS, de peculiari et expressa Ordinarii licentia, vexatos a dæmone exorcizaturus, ea qua par est pietate, prudentia, ac vitæ integritate præditus esse debet: qui non sua, sed divina fretus virtute, ab omni rerum humanarum cupiditate alienus, tam pium opus ex caritate constanter et humiliter exsequatur. Hunc præterea maturæ ætatis esse decet, et non solum officio, sed etiam morum gravitate reverendum. ** * 2. Ut igitur suo munere recte fungatur, cum alia multa sibi utilia documenta, quæ brevitatis gratia hoc loco prætermittuntur, ex probatis auctoribus, et ex usu noscere studeat; tum hæc pauca magis necessaria diligenter observabit. * * 3. In primis, ne facile credat, aliquem a dæmonio obsessum esse, sed nota habeat ea signa, quibus obsessus dignoscitur ab iis, qui vel atra bile, vel morbo aliquo laborant. Signa autem obsidentis dæmonis sunt: ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere; distantia, et occulta patefacere; vires supra ætatis seu conditionis naturam ostendere; et id genus alia, quæ cum plurima concurrunt, majora sunt indicia. * * 4. Hæc autem ut magis cognoscat, post unum aut alterum exorcismum interroget obsessum, quid senserit in animo, vel in corpore, ut sciat etiam, ad quænam verba magis diaboli conturbentur, ut ea deinceps magis inculcet ac repetat. * * 5. Advertat, quibus artibus ac deceptionibus utantur dæmones ad Exorcistam decipiendum: solent enim ut plurimum fallaciter respondere, et difficile se manifestare, ut Exorcista diu defatigatus desistat; aut infirmus videatur non esse a dæmonio vexatus. * * 6. Aliquando postquam sunt manifesti, abscondunt se, et relinquunt corpus quasi liberum ab omni molestia, ut infirmus se omnino esse liberatum: sed cessare non debet Exorcista, donec viderit signa liberationis. * * 7. Aliquando etiam dæmones ponunt quæcumque possunt impedimenta, ne infirmus se subjiciat exorcismis, vel conantur persuadere infirmitatem esse naturalem; interdum, durante exorcismo, faciunt ut dormiat infirmus, et ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut infirmus liberatus videatur. * * 8. Aliqui ostendunt factum maleficium, et a quibus sit factum, et modum ad illud dissipandum: sed caveat, ne ob hoc ad magos, vel ad sagas, vel ad alios, quam ad Ecclesiæ ministros confugiat, aut illa superstitione, aut alio modo illicito utatur. * * 9. Quandoque diabolus infirmum quiescere, et suscipere sanctissimam Eucharistiam permittit, ut discessisse videatur. Denique innumerabiles sunt artes et fraudes diaboli ad decipiendum hominem, quibus ne fallatur, Exorcista cautus esse debet. * * 10. Quare memor, Dominum nostrum dixisse, genus esse dæmoniorum, quod non ejicitur nisi per orationem et jejunium (Matth. 17, 20), hæc duo potissimum remedia ad impetrandum divinum auxilium, dæmonesque pellendos, exemplo Sanctorum Patrum, quoad ejus fieri poterit, tum per se, tum per alios curet adhiberi. * * 11. In ecclesiam, si commode fieri potest, vel in alium religiosum et honestum locum seorsum a multitudine perductus energumenus exorcizetur; sed si sit ægrotus, vel alia honesta de causa, in domo privata exorcizari poterit. * * 12. Admoneatur obsessus, si mente et corpore valeat, ut pro se oret Deum, ac jejunet, et sacra confessione et communione sæpius ad arbitrium Sacerdotis se muniat; et dum exorcizatur, totum se colligat, et ad Deum convertat ac firma fide salutem ab eo deposcat cum omni humilitate. **Et cum vehementius vexatur, patienter sustineat, nihil diffidens de auxilio Dei. ** * 13. Habeat præ manibus, vel in conspectu Crucifixum. Reliquiæ quoque Sanctorum, ubi haberi possint, decenter ac tuto colligatæ, et coopertæ, ad pectus, vel ad caput obsessi reverenter admoveantur; sed caveatur, ne res sacræ indigne tractentur, aut illis a dæmone ulla fiat injuria. Sanctissima vero Eucharista super caput obsessi, aut aliter ejus corpori ne admoveatur, ob irreverentiæ periculum. * * 14. Exorcista ne vagetur in multiloquio, aut supervacaneis vel curiosis interrogationibus, præsertim de rebus futuris et occultis, ad suum munus non pertinentibus; sed jubeat immundum spiritum tacere, et ad interrogata tantum respondere; neve ei credatur, si dæmon simularet se esse animam alicujus Sancti, vel defuncti, vel Angelum bonum. * * 15. Necessariæ vero interrogationes sunt, ex. gr. de numero et nomine spirituum obsidentium, de tempore quo ingressi sunt, de causa, et aliis hujusmodi. Ceteras autem dæmonis nugas, risus, et ineptias Exorcista cohibeat, aut contemnat, et circumstantes, qui pauci esse debent, admoneat, ne hæc curent, neque ipsi interrogent obsessum; sed potius humiliter et enixe Deum pro eo precentur. * * 16. Exorcismos vero faciat ac legat cum imperio, et autoritate, magna fide, et humilitate, atque fervore; et cum viderit spiritum valde torqueri, tunc magis instet et urgeat. Et quoties viderit obsessum in aliqua corporis parte commoveri, aut pungi, aut tumorem alicubi apparere, ibi faciat signum crucis, et aqua benedicta aspergat, quam tunc in promptu habeat. * * 17. Observet etiam ad quæ verba dæmones magis contremiscant, et ea sæpius repetat; et quando pervenerit ad comminationem, eam iterum et sæpius proferat, semper pœnam augendo; ac si videat se proficere, in ipsa perseveret per duas, tres, quatuor horas, et amplius prout poterit, donec victoriam consequatur. * * 18. Caveat proinde Exorcista, ne ullam medicinam infirmo obsesso præbeat, aut suadeat; sed hanc curam medicis relinquat. * * 19. Mulierem exorcizans, semper secum habeat honestas personas, quæ obsessum teneant, dum exagitatur a dæmonio; quæ quidem personæ sint patienti, si fieri potest, cognatione proximæ; atque honestatis memor Exorcista caveat, ne quid dicat, vel faciat, quod sibi, aut aliis occasio esse possit pravæ cogitationis. * * 20. Dum exorcizat, utatur sacræ Scripturæ verbis potius, quam suis, aut alienis. Jubeatque dæmonem dicere, an detineatur in illo corpore ob aliquam operam magicam, aut malefica signa, vel instrumenta, quæ si obsessus ore sumpserit, evomat; vel si alibi extra corpus fuerint, ea revelet; et inventa comburantur. Moneatur etiam obsessus, ut tentationes suas omnes Exorcistæ patefaciat. * * 21. Si vero obsessus liberatus fuerit, moneatur, ut diligenter sibi caveat a peccatis, ne occasionem dæmoni præbeat in ipsum revertendi, ne fiant novissima hominis illius pejora prioribus.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Ritus exorcizandi: Amen. DE EXORCIZANDIS OBSESSIS A DÆMONIO SHARIAH TALMUD: PRO DALIT DHIMMI GOYIM, Pro libertate servorum et Servos. [ obsessos a dæmonio Sacerdos ab Ordinario delegatus, rite confessus, aut saltem corde peccata sua detestans, peracto, si commode fieri possit, Sanctissimo Missæ sacrificio, divinoque auxilio piis precibus implorato, superpelliceo et stola violacea indutus, et coram se habens obsessum ligatum, si sit periculum, eum, se et astantes communiat signo crucis, et aspergat aqua benedicta, et genibus flexis, aliis respondentibus, dicat Litanias ordinarias usque ad Preces exclusive. Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, miserére nobis. Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. Sancte Michaël, ora pro nobis. Sancte Gábriel, ora pro nobis. Sancte Ráphaël, ora pro nobis. Omnes sancti Angeli et Archángeli, oráte pro nobis. Omnes sancti beatórum Spirituum órdines, oráte pro nobis. Sancte Joánnes Baptista, ora pro nobis Sante Joseph, ora pro nobis. Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ, oráte pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Andréa, ora pro nobis. Sancte Jacóbe, ora pro nobis. Sancte Joánnes, ora pro nobis. Sancte Thoma, ora pro nobis. Sancte Jacóbe, ora pro nobis. Sancte Philippe, ora pro nobis. Sancte Bartholomæe, ora pro nobis. Sancte Matthæe, ora pro nobis. Sancte Simon, ora pro nobis. Sancte Thaddæe, ora pro nobis. Sancte Matthia, ora pro nobis. Sancte Bárnaba, ora pro nobis. Sancte Luca, ora pro nobis. Sancte Marce, ora pro nobis. Omnes sancti Apóstoli et Evangelistæ, oráte pro nobis. Omnes sancti Discipuli Dómini, oráte pro nobis. Omnes sancti Innocéntes, oráte pro nobis. Sancte Stéphane, ora pro nobis. Sancte Laurénti, ora pro nobis. Sancte Vincénti, ora pro nobis. Sancti Fabiáne et Sebastiáne, oráte pro nobis. Sancti Joánnes et Paule, oráte pro nobis. Sancti Cosma et Damiáne, oráte pro nobis. Sancti Gervási et Protási, oráte pro nobis. Omnes sancti Mártyres, oráte pro nobis. Sancte Silvéster, ora pro nobis. Sancte Gregóri, ora pro nobis. Sancte Ambrósi, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Hierónyme, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Nicoláe, ora pro nobis. Omnes sancti Pontifices et Confessóres, oráte pro nobis. Omnes sancti Doctóres, oráte pro nobis. Sancte Antóni, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Bernárde, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Omnes sancti Sacerdótes et Levitæ, oráte pro nobis. Omnes sancti Mónachi et Eremitæ, oráte pro nobis. Sancta Maria Magdaléna, ora pro nobis. Sancta Agatha, ora pro nobis. Sancta Lúcia, ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancta Cæcilia, ora pro nobis. Sancta Catharina, ora pro nobis. Sancta Anastásia, ora pro nobis. Omnes sanctæ Virgines et Viduæ, oráte pro nobis. Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercédite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Dómine. Propitius esto, exáudi nos, Dómine. Ab omni malo, libera nos, Dómine. Ab omni peccáto, libera nos, Dómine. Ab ira tua, libera nos, Dómine. A subitánea et improvisa morte, libera nos, Dómine. Ab insidiis diáboli, libera nos, Dómine. Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte, libera nos, Dómine. A spiritu fornicatiónis, libera nos, Dómine. A fúlgure et tempestáte, libera nos, Dómine. A flagéllo terræmótus, libera nos, Dómine. A peste, fame et bello, libera nos, Dómine. A morte perpétua, libera nos, Dómine. Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ, libera nos, Dómine. Per Advéntuum tuum, libera nos, Dómine. Per Nativitátem tuam, libera nos, Dómine. Per Baptismum et sanctum jejúnium tuum, libera nos, Dómine. Per Crucem et Passiónem tuam, libera nos, Dómine. Per Mortem et sepultúram tuam, libera nos, Dómine. Per sanctam Resurrectiónem tuam, libera nos, Dómine. Per admirábilem Ascensiónem tuam, libera nos, Dómine. Per advéntum Spiritus Sancti Parácliti, libera nos, Dómine. In die judicii, libera nos, Dómine.
Peccatóres, te rogámus, audi nos. Ut nobis parcas, te rogámus, audi nos. Ut nobis indúlgeas, te rogámus, audi nos. Ut ad veram pæniténtiam nos perdúcere dignéris, te rogámus, audi nos. Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conserváre dignéris, te rogámus,
 audi nos. Ut Domnum Apostólicum et omnes ecclesiasticos órdines
 in sancta religióne conserváre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut inimicos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut régibus et principibus christiánis pacem,
 et veram concórdiam donáre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut cuncto pópulo christiáno
 pacem et unitátem largiri dignéris, te rogámus, audi nos. Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre, et infidéles univérsos
 ad Evangélii lumen perdúcere dignéris, te rogámus, audi nos. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
 confortáre, et conserváre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas, te rogámus, audi nos. Ut ómnibus benefactóribus nostris
 sempitérna bona retribuas, te rogámus, audi nos. Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum et benefactórum nostrorum
 ab ætérna damnatióne eripias, te rogámus, audi nos. Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut ómnibus fidélibus defúnctis
 réquiem ætérnam donáre dignéris, te rogámus, audi nos. Ut nos exaudire dignéris, te rogámus, audi nos. Fili Dei, te rogámus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exaudi nos Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.
Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Postea dicat: Ant. Ne reminiscáris, Domine, delicta nostra vel paréntum nostrórum: neque vindíctam sumas de peccátis nostris. Pater noster secreto usque ad V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R. Sed líbera nos a malo.
UniusRei3 leviathan

 ALLAH SHARIAH & Satana Rochefeller corporations, drink your poison made by yourself 666 Seigniorage Banking Satana FED FMI BURN SATAN shariah: in Jesus's name Messiah Yitzhak Kaduri, Amen! burn satan scit u sang da ngan, drink your poison made by yourself: in Jesus's name, il SIMEC è proprietà del portatore, ma, l'EURO di chi è? PENA di MORTE PER I TRADITORI! amen alleluia

Psalmus 53 Deus, in nómine tuo salvum me fac,
et virtúte tua age causam meam. Deus, audi oratiónem meam;
áuribus pércipe verba oris mei. Nam supérbi insurréxerunt contra me, et violénti quæsiérunt vitam meam;
non proposuérunt Deum ante óculos suos. Ecce, Deus ádjuvat me,
Dóminus susténtat vitam meam. Retórque malum in adversários meos,
et pro fidelitáte tua déstrue illos. Voluntárie sacrificábo tibi,
celebrábo nomen tuum, Dómine, quia bonum est. Nam ex omni tribulatióne eripuit me,
et inimícos meos confúsos vidit óculus meus. Glória Patri. V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancillam tuam).
R. Deus meus, sperántem in te. V. Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis.
R. A fácie inimíci. V. Nihil proficiat inimicus in eo (ea).
R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei. V. Mitte ei, Dómine, auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuére eum (eam) V. Dómine, exaudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat. V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spírito tuo.

my ISRAEL ] il mio Debian va soltanto in sospensione, o stand by.. è impossibile spegnerlo

my ISRAEL ] la presunzione dei Darwin Gender a Sodoma, è A via dell'INFERNO N. 666 [ nessuno dovrebbe pensare che il PECCATO sia stupido, no! è intelligente in modo soprannaturale, se tu non hai la metafisica e ti metti a discutere con il tuo peccato? certo, lui ti ingannerà! la presunzione dei Darwin Gender a sodoma

my ISRAEL ] la VERA Sinagoga, e la VERA Chiesa: loro dovrebbero condannare: Regime massonico Bilderberg, e Signoraggio bancario Satanismo Rochefeller.. se, le Chiese Sinagoghe non riconoscono Satana è perché hanno commesso apostasia, attraverso il Talmud!


my ISRAEL ] cosa è [ "more uxorio" "come marito e moglie": ] Dio è amore: e noi siamo a sua immagine e somiglianza: spiritualmente ( fede speranza e carità nel nostro spirito ): sessualmente nella possibilità di poter contrarre un vincolo di tipo matrimoniale! ma, quando due adolescenti fanno sesso di tipo matrimoniale: perché rettamente pensano: "questo è il partner della mia vita!" nel loro sesso celebrano effettivamente ed efficacemente il sacramento del matrimonio.. ma, poiché non possono convivere, e soprattutto, ad inganno dei genitori, non possono avere le possibilità di mettere al mondo un bambino, loro diventano comunque pubblici peccatori: perché la loro relazione è valida ma è illecita! poi se si lasciano diventano adulteri e divorziati!! .. e se commettono aborto diventano assassini!

my ISRAEL ] cosa è [ "more uxorio" "come marito e moglie": ] soltanto da questo punto di vista la pornografia, immodestia impudicizia, è un delitto di satanismo! tutti coloro che la consentono finiranno all'inferno!

soltanto un infame e un vigliacco: si può sposare una bambina! così viglicchi ed infami sono i musulmani e il loro demoniaco profeta!

gli islamici shariah devono essere presi e devono essere ammazzati sul posto.. la mia alunna mussulmana mi ha detto: "loro non sono mussulmani!"